Doba sa mení

Ideálne rozmery skrine

Obývačka v 3D cez applikáciu